تصمیم هیئت مدیره مبنی بر الزام وکلای استان به اخذ مفاصا حساب


امروز Wednesday, 23 May 2018 - Wed 05 23 2018


Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1


همکاران گرامی

با عنایت به مصوبه اخیر مورخ 8/6/1395 هیئت مدیره مبنی بر الزام وکلای متبوع استان به اخذ مفاصا حساب از اداره امور مالیاتی در فصل تمدید پروانه سال جاری در راستای  اجرای ماده  186 قانون مالیات های مستقیم که مقرر میدارد " صدور یا تجدید یا تمدید وکالت بازرگانی  و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان  امر نسبت به پرداخت مالیاتی های مزبور با مودی مسئولیت  تضامنی خواهند داشت " نظر به عدم فرصت کافی جهت اجرای همه جانبه مصوبه هیات مدیره از جانب همکاران وکیل و در راستای مساعدت به وکلا مقرر گردید که در فصل تمدید پروانه ضمن اخذ تعهد ، اجرای مصوبه هیات مدیره تا سال آتی به حالت تعلیق درآید  ، بدیهی است در سال آتی هیچگونه عذری از همکاران در این خصوص پذیرفته نخواهد شد مضافاً اینکه هیات مدیره از ماه های قبل در حال رایزنی با مسئولین اداره امور مالیاتی استان جهت حل مشکل و اتخاذ رویه واحد و قانونمند در جهت تعیین میزان مالیات وکلا و نحوه پرداخت آن می باشد .

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی


1387 - 1396 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

TPL_KH_LANG_LOGIN TPL_KH_LANG_ORTPL_KH_LANG_REGISTER

TPL_KH_LANG_LOG_IN

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .